پاپایو

اپلیکیشن آموزش زبان فارسی پاپایو یک برنامه آموزشی برای کودکان ۲ تا ۷ سال است که سعی دارد تا فضای آموزشی - سرگرمی را برای کودکان بسازد. ما نیز در روند استراتژی و ایده‌پردازی، مفهوم آموزش در حین بازی را محور قرار دادیم و به شعار « پاپایو، هم کلاس و هم بازی» رسیدیم. در فاز اول برنامه‌ی ارتباطی پس از طراحی و خلق کاراکتر پاپایو به معرفی این کاراکتر به مخاطبانش که دو گروه والدین و کودکان هستند پرداختیم. در ویدئوهای تبلیغاتی ساخته شده نیز با تکیه بر شعار مذکور، معرفی محصول و مزیت‌های آن را مورد توجه قرار دادیم.
پاپایو هم کلاس هم بازی

تبلیغات تلویزیونی